За доброто обезпечаване на производствения процес “ЕКОСТРОЙ” АД разполага с транспортни средства и строителна механизация. Притежаваме набор от пътностроителни машини за стрoителство, ремонт и поддържане на пътища, улици и летища.

Машинният парк се обновява с нови машини.

За обезпечаване на безаварийна работа на техниката към звеното работи и авторемонтна работилница.

 

Добрич, ул. “Калиакра” 93, тел. 058/605507, моб. 088/5853612, 088/5853601, 088/5853602