В цеха за бетонови изделия се произвеждат тротоарни плочи, бордюри с различни размери, пътни ивици и паркингови решетки за тротоари, паркинги и зелени площи. Производството ни е обезпечено с необходимото оборудване. Предлагаме изделията си и в различни цветове.

Произвежданите от нас стоманобетонни кръгове ø1000, конуси ø1000/700 и капаци се използват за канализационни шахти, а пръстените ø700 - за направа на дренажни кладенци.

За направа на канализационни мрежи изработваме тръби ø200/1000, ø300/1000 и ø400/1000.

Всички използвани материали, смеси и бои отговарят на българските стандарти.

За всяко бетоново изделие се поддържа техническо досие.

На определени партиди се правят изпитания в сертифицирана лаборатория. Въз основа на издадените протоколи на клиента, закупил от нас бетонови изделия, издаваме декларация за съответствие.