Бетоновият възел при “ЕКОСТРОЙ” АД съществува повече от 25 години.

Произвеждаме всички класове бетон - В 12.5, В 15, В 20, В 25 и В 30, както и 
циментови разтвори 1:2 и 1:3.

През 2005 г. е въведена система за производствен контрол. За всички класове бетон издаваме декларация за съответствие с маркировка Со.

Разполагаме с три бетоновоза.

На територията на производствената ни база има строителна борса, която предлага 
строителни материали и транспорт по желание на клиента.