Асфалтосмесител ДС-117 е с производителност до 30 тона на час.

Технологията се отнася за производство на горещи асфалтобетонови смеси за настилки на пътища, включващи автомагистрали, улици, площади, алеи, площадки и вътрешни пътища.

Произвеждаме плътна асфалтобетонова смес тип Б-III марка за горен слой и пореста асфалтобетонова смес 1М за долен слой, БДС 4132-90.

Bсички входящи материали и готовата асфалтова смес се изпитват в сертифицирана лаборатория.